Bli Medlem

Genom att ansluta sig till United Soul ingår man i ett nätverk där man ges möjlighet att utveckla och lära sig mer om denna konstform och engagera sig i en positiv och kreativ gemenskap.

United Souls vill nå ut till dig som är en eldsjäl, kulturaktör, som arbetar eller vill arbeta med verksamheter och projekt för unga inom någon av Hip Hopens olika element – Dans, musik, konst eller andra kreativa uttrycksformer du känner skulle passa in.

Om du inte redan har en befintlig förening kan vi att hjälpa till att starta upp en sådan och finnas där som stöd. Att starta upp och driva en förening är något som alla kan göra och som kan gynna många. Som medlemsförening kan du under på United Souls hemsida och sociala nätverk marknadsföra din förening, verksamhet, event eller projekt.

Du kan även bli medlem i någon av våra föreningar som endast stödmedlem. Det innebär att du inte behöver engagera dig i föreningens verksamhet, men genom ditt medlemsskap ändå är med och stöttar vår organisation.

Bli medlem i United Soul, ENKELT och GRATIS!

Vi tillhandahåller enkla mallar som underlättar i arbetet så att du enkelt kan starta en förening och arbeta med minsta möjliga pappersarbete. Vi kommer också att hjälpa dig med sökandet av bidrag och ekonomiskt stöd för dina projekt samt din verksamhet. Målet är att vi ska fungera som ett aktivt bollplank för dig och din förening i ert arbete.

Väljer du att vara en del av United Soul så kommer du även att ingå ett större nätverk som kan underlätta i arbetet du gör samt hjälpa dig att knyta värdefulla kontakter. Alla nätverkets verksamheter ska kunna ge ”ringar på vattnet”. Vi vill se en interaktion mellan lokalföreningarna! Det ska finnas möjligheter för dessa att interagera och ha utbyten exempelvis genom resor, utbildningar och workshops.

Kriterier för att ansluta din förening till United Soul

 • Starta eller driva en ideell förening.
 • Föreningen ska vara demokratisk och ha ett intresse av Hip Hop kultur. Amatörer såväl som yrkesverksamma är välkomna.
 • Minst 60% av föreningens medlemmar är från 6-25 år
 • Godkänna och följa United Soul’s stadgar gällande mål och syfte.
 • Uppfylla kraven i enlighet med United Soul’s kriterier för anslutning.
 • Godkänna och följa United Soul’s policydokument gällande värdegrundshantering.

Starta en förening

Har du en idé och vill starta förening? Då hjälper vi dig med uppstarten. Nedan följer en checklista på hur du ska gå till väga. Vi kan även förse dig med fler utförliga mallar som du kan använda som hjälpmedel.

 1. Bestäm syfte med föreningen och fundera på vilka kan vara intresserade av att vara med? Ni behöver vara minst 3 personer (ordförande, sekreterare och kassör), varav minst 1 person är myndig (Kassör måste vara myndig för att få lov att ta hand om föreningens pengar).
 2. Skriv stadgar och fastställ föreningens namn, säte (stad/ort), ändamål och syfte. Läs även igenom våra stadgar för att vara i enlighet det vi gör ifall ni vill ansluta till United Soul.
 3. Håll ett första årsmöte och anta stadgarna.
 4. Håll ett första styrelsemöte.
 5. Registrera din förening hos Skatteverket och ansök om ett registreringsnummer – detta är ett krav för att kunna öppna ett bankkonto som kan underlätta i sökandet av bidrag till din förening.
 6. Ansök om medlemskap i United Soul. I så fall behöver du läsa vårat dokument ”Kriterier för anslutning” här ovan. Känns allt ok är det bara att köra!

Nu är du igång!

Om du vill bolla ideer eller har frågor, så kan du kontakta oss. Använd formuläret här nedan.


JAG VILL STARTA / HAR STARTAT FÖRENING och VILL GÅ MED I UNITED SOUL! 

Har du redan en förening?

Har du redan en förening och vill ansluta till United Soul, då behöver du endast uppdatera dina stadgar så att de är i enighet med vårat syfte och ändamål samt föra in att föreningen är en medlemsförening till United Soul. Våra stadgar

Vi vill stödja dig och föreningens medlemmar genom att ge dig de bästa förutsättningarna att förverkliga dina projekt och din verksamhet. Vi vill även skapa intresse och motivera till massor av kreativitet.

JAG HAR EN FÖRENING och VILL GÅ MED I UNITED SOUL!

Bli medlem i en förening

Vill eller kan du inte starta eller driva en förening, kan du fortfarande ansluta dig till United Soul. Detta gör du genom att ansluta som privatperson till någon av våra medlemsföreningar. Det vara en förening där du bor eller bara en förening som du tycker är intressant.