Varför Hip Hop?

Denna kultur är skapad och utövas av väldigt många oliktänkande individer och engagerar många, vilket gör att man behöver tolka den med respekt för många olika människors historia.  
Vi har inte tolkningsföreträde om den och vill inte vara en vattendelare inom Hip Hop kulturen, utan vara en kraft som förenar och lyfter vad Hip Hop står för och den potential den besitter.

HIP HOP SOM METOD

Hip Hop kulturen växte fram som en kulturell rörelse i New York på slutet av 1970-talet. I en tid med utbredd gängkriminalitet och social problematik blev hiphopen ett positivt forum för konstnärliga uttryck i olika former.

Det var musik, dans och konst i fokus. Freestyle (kreativitet och improvisation) är en stor del av denna kultur och bygger på att uttrycka sig fritt med känslor och energier genom sin konstform. Ens uttryck blev ett slags försvar mot samhällets orättvisor. Genom sin konst fick man en röst och gjorde sig hörd i större sammanhang. Tillsammans skapade man något positivt i en svår situation, med endast engagemang och kreativitet som grund. 

Hip hop som metod kan användas på olika sätt, både inom konstnärliga och sociala sammanhang och kan också användas inom pedagogiska sammanhang för att engagera ungdomar och stärka deras självförtroende och självkänsla. Genom att använda hip hop-kulturen som en plattform för att lära sig nya färdigheter och utveckla sin kreativitet kan unga människor upptäcka sin potential och känna sig motiverade att nå sina mål.

Hiphopkulturen är fortfarande den i särklass största ungdomskulturen och har blivit en viktig del av populärkulturen runt om i världen. Dock bemöts kulturen tyvärr fortfarande av många fördomar. Det är vår utmaning som organisation att jobba mot dessa fördomar och visa att man tack vare denna kultur kan stötta, utveckla och föra samman barn och unga landet runt.

”Vi tror starkt på att Hip Hop som metod kan användas inom pedagogiska sammanhang för att engagera ungdomar och stärka deras självförtroende och självkänsla – Både inom konstnärliga och sociala sammanhang.”

EACH ONE, TEACH ONE

Each one, teach one är ett uttryck för att beskriva en utbildningsfilosofi och tradition som innebär att man utbyter, delar med sig och tar tillvara varandras olika skills (kunskaper). Det är en idé som har sitt ursprung i den afrikanska traditionen där det anses att varje person har ansvar att lära ut och hjälpa andra att växa och utvecklas. Det kan idag handla om att lära ut danssteg, musikproduktionstekniker, raptextskrivande eller andra färdigheter inom hip hop.

Tillsammans lär man sig att ta ansvar för att hjälpa andra inom hip hop-kulturen att växa och utvecklas som individer och konstnärer. Det kan innebära att ge stöd och råd till ungdomar som vill bli en del av hip hop-kulturen och att skapa en trygg och inkluderande miljö för alla inom gemenskapen.

Inom hip hop-kulturen är “each one, teach one” en viktig del av att kulturen bevaras, sprids, växer och utvecklas.

Detta fundament ligger till grund och inspiration för vårt arbete. Denna kraft och energi är något som fortfarande finns bland många unga och behöver tas på allvar. Genom Streetstars tidigare arbete har vi redan sett resultatet av vad ungdomars passion, kreativitet och engagemang kan åstadkomma. Oavsett bakgrund och ålder.

VILKA DANSSTILAR HAR VI KOMPETENS INOM OCH VILKA ANDRA ELEMENT INOM HIP HOP KULTUREN ARBETAR VI MED?

Inom Dans har vi en gedigen kunskap och kompetens som få i Sverige och Norden. 

Ett starkt och utbrett nätverk efter över 25 års arbete med många ledande svenska och internationella dansare och koreografer inom olika dansstilar inom Streetdance. Streetdance är ett paraplynamn för ett flertal dansstilar, men på senare år har man inkluderat flera dansstilar under samma paraply. Ett arbete som vi som organisation jobbar med för att definiera i framtiden med mål att kunna tydliggöra våran kultur och därmed göra den mer tillgänglig för samtliga, men främst för barn och unga människor. 

Dansstilarna är: Locking, Breaking, Popping, Hip Hop, House Dance, Dancehall.

För att få en trovärdighet gentemot våran målgrupp inom dom andra elementen inom Hip Hop kulturen har vi bildat en referensgrupp av eldsjälar och andra viktiga personer inom Rapmusik, Djing, Beatmaking och Graffiti/Gatukonst

Utöver detta har vi krokat arm med organisationer och kollektiv för utvecklingen av organisationen.