Om oss

Hip Hop har varit en betydande och avgörande del av mitt liv. Den har gett mig hopp, tagit mig platser jag aldrig trodde jag skulle se och gett mig vänner för livet. Nu vill jag dela mina erfarenheter och hjälpa andra att uppfylla sina drömmar.

– Martin C Ferretti – co-founder United Soul

ORGANISATIONEN

United Soul är en riksorganisation för barn och unga med ett grundstöd från MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Utöver detta stöd arbetar vi med olika stödinsatser och projekt i samarbete med andra bidragsgivare, samarbetspartners och uppdragsgivare inom offentliga sektorn.

Vårt fokus är att främja ungdomskultur och skapa nätverk. Främst inom dans, men även andra element och uttryck inom Hip Hop-kulturen.

Vi besitter över 30 års erfarenhet och kompetens inom denna kultur som vi vill förmedla vidare till unga människor och ge tillbaka till förgrundspersoner som varit med och skapat och etablerat denna kultur innan oss.

United Soul är ett rikstäckande nätverk och organisation bestående av eldsjälar, nyckelpersoner, barn och unga inom den svenska Hip Hop-kulturscenen.

BAKGRUND

United Soul startade år 2014 som ett projekt i den ideella föreningen Streetstar.

Streetstar bildades 2005 av Maria Wallin, Joachim Hövel och Martin Ferretti, som alla har en bred och gedigen dansbakgrund. Streetstar arrangerar dansfestivaler och andra ungdomsarrangemang i Stockholm i samverkan med kommuner och andra institutioner och instanser, där man involverar skolor, ungdomsgårdar och andra ungdomsorganisationer i sitt arbete.

VARFÖR BILDADES UNITED SOUL

Föreningen United Soul bildades 2015 med syfte att skapa ett nationellt nätverk för eldsjälar med ett gemensamt brinnande intresse för dans och kultur och att arbeta med Hip Hop-kultur som metod. Vi vill främst nå barn och ungdomar med begränsad tillgång till kultur, men vill även värna och utmana dom personer som besitter kunskap att inspireras, utvecklas och dela med sig av sin kunskap.

Det finns en vilja och ett behov för barn och ungdomar att organisera sig och engagera sig i ett större sammanhang och forum för att få sin röst hörd, uttrycka sig, synliggöra sin verksamhet och förverkliga sin idé. Organisationens arbete är en lärandeprocess där vi tillsammans jobbar för att förverkliga, skapa förutsättningar och tillgänglighet för barn och unga. United Soul vill inkludera alla oavsett olikheter i bakgrund, åsikter och ideologier. Genom att ena och samtala med ett öppet sinne ges möjlighet att lära sig, växa och utveckla sina värderingar.

Vi vill även ge verksamheter med dansfokus i Sverige stöd, resurser och kunskap inom Hip Hop-kulturen och föreningslivet med dessa demokratiska processer och värderingar. 

United Soul vill skapa en plattform och nätverk för eldsjälar som arbetar med att förtydliga, bevara, utmana, utveckla och föra vidare Hip Hop kulturen för barn och unga människor

STYRELSE

Styrelsen består av:

Olivia Winberg – ordförande
Agnes Rudbäck Reisner – sekreterare 
Martin Clavero Ferretti – kassör
Maria Wallin – ledamot
Vanessa Tang – ledamot 
Maykel Rodriguez – ledamot
Sara Celaya – suppleant

REFERENSGRUPP

För att bredda och fördjupa kunskapen samt kvalitetssäkra arbetet inom United Souls styrelse antogs en referensgrupp bestående av betydande personer som alla har stor kunskap och erfarenhet inom dans- och ungdomskultur. Syftet med denna referensgrupp är att kunna bolla idéer, få feedback och råd kring verksamhetsplaneringen, samt kunna hålla styrelsen uppdaterad om vad som är aktuellt och behoven som finns i dans och ungdomskulturens olika områden.

Referensgruppen består av:

Charlotte ”Charlie” Prag – dansare och kulturproducent
Tanja Rybak – digital media specialist
Damon Frost – dansare, producent och recording artist
Yeya Ekström – dansare och koreograf
Tobias Marin – evenemangsarrangör
Bogdan Bizic – kulturaktör
Jessika Wejhem – projektledare musik Fryshuset och DJ
Patrick Gonzales – DJ
Amara Muños – Konstnär
Aaron Phiri – educator and learning designer
Johan Söderman – Professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet
Andreas Derblom – Drivkraft och Entreprenör inom Hip Hop scenen.
Nora Giertz – Processledare och hållbarhetsstrateg
Emanuelle Sylvain – utbildare och projektledare Amphi

KONTAKTA OSS

Vi som arbetar för United Soul och sköter den löpande verksamheten på uppdrag av styrelsen.

MARTIN C FERRETTI Verksamhetsledare [email protected]
MARIA WALLIN Administration & Ekonomi [email protected]
PABLO MORAGA Kommunikation & Projektledare [email protected]
SARA PETERSEN Projektledare Partnerskap & Aktivering [email protected]

Webbredaktörer, social media administratörer

OLIVIA WINBERG [email protected] VANESSA TANG [email protected]