Våra bidrag

United Souls olika bidrag ska ge medlemsföreningarna ekonomiska resurser till sin verksamhet och sina projekt. Vi fungerar även som stöd och bollplank om man vill utveckla eller starta sin förening.

Se våra bidrag för

Vem kan söka våra bidrag?

Våra bidrag riktar sig endast till våra medlemsföreningar och deras medlemmar.
Vill du ansluta dig till United Soul kan du göra det här.

United Soul erbjuder medlemsföreningar och dess medlemmar bidrag utifrån verksamhet och behov. Även den enskilda medlemmen i någon av våra medlemsföreningar kan söka ekonomiskt stöd direkt från organisationen.
De olika bidragen baseras och fördelas i enlighet med erhållen bidragssumma till organisationen för medlemsföreningarna och utbetalas /ansöks vid specifika datum under året.

Viss ekonomiskt stöd utgår med automatik till medlemsföreningarnas ordinarie verksamhet som uppfyller kriterierna för att vara en medlemsförening till organisationen och vissa stöd kräver en motprestation genom att man söker bidragen med en enklare projektplan, budget etc.

Inte bara ekonomiskt stöd

Genom United Soul är du del av ett nätverk och gemenskap som ska ge mervärde till din verksamhet i olika former. Vi kan fungera som en resurs och stöd i förverkligandet av din idé eller utveckling av ditt projekt.
Vi som organisation kan hjälpa till med olika frågor som rör eran förening och vara ett bollplank om ni vill utveckla vissa delar inom organisationen eller verksamheten.

Framföra allt kan ni nyttja våran kompetens inom denna kultur genom att boka in kostnadsfri rådgivning.

Utöver detta kan ni använda United Souls nätverk för att hitta nya samarbeten mellan organisationens olika föreningar. 
Vi kan förmedla kontakter eller vara en oberoende mellanhand mellan skolor, kommun och myndigheter.
Framföra allt finnas där som stöd i ert viktiga arbete med att främja denna kultur.

Vi har en nationell eventkalender på hemsidan som du kan nyttja för att marknadsföra din förening eller din verksamhet eller projekt. 

Detta är några exempel på hur vi kan stödja er. Vi utvecklar gärna detta vidare individuellt efter era behov och våra resurser.