om oss på united soul
”Vi verkar för att ge ungdomar en möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor, förverkliga sig själva och bygga bra värderingar med fokus delaktighet, egenproduktion och passion”
United Soul är under utveckling for att bli en riksorganisation som arbetar för att sprida dans- och urbankultur över hela Sverige samt verka för ett mångkulturellt samhälle.
Vårt mål är att föra aktörer inom den svenska urbana dansscenen närmare varandra, stärka deras band och uppmuntra till samarbete. Genom att skapa ett starkt nätverk i och mellan städer och föreningar, tror vi dans blir tillgängligt för fler unga, förutsättningarna inom dansscenen förbättras samt det kulturella värdet höjs.
Vi vill skapa en plattform där ungdomar, som annars kanske inte skulle nå fram till den etablerade kulturen, erbjuds möjligheten att genom dans och musik mötas i den urbana kulturen.
Vi vill få ungdomar att använda hela sin kreativa kapacitet, utvecklas och lära sig att våga ta plats, både med fokus på individen och gruppen. Vi vill bidra till att ungdomar blir starka individer med goda demokratiska värderingar.
United Soul startades 2015 på initiativ av Martin C. Ferretti och Joachim Hövel, grundarna av Streetstar, Skandinaviens största plattform för streetdance. Genom denna plattform finns redan ett befintligt nätverk på plats som går att använda i utvecklingen av riksorganisationens arbete med lokalföreningarna och dess medlemmar.
”Vi vill tillsammans med dig, inspirera unga till att själva utvecklas och dela med sig av samt sprida sin kreativa kunskap.”
Syfte och vision
United Soul jobbar för att underlätta arbetet för dig som eldsjäl och aktör inom den svenska urbana kulturscenen så att du genom föreningslivet, kan arbeta för att främja ungdomars utveckling och kreativa skapande. Vi vill nå ut till unga personer som kan finna ett intresse i att använda sig av olika konstformer för att uttrycka sig.
Grundtanken med vårt gemensamma arbete är att, genom din verksamhet, få barn och ungdomar i åldern 6-26 år att delta i kreativa projekt och föreningsliv. Delaktighet, egenproduktion och passion är som vi vet väldigt viktigt för att skapa sammanhang, en känsla av egenvärde, självförverkligande och tillhörighet för de unga.
Vi finns till för att skapa bättre förutsättningar för dig så att du och dina ungdomar får utveckla idéer och förverkliga drömmar - det är vår vision. Ett viktigt slutmål är att stärka er förening och era ungdomars känsla av egenmakt. Låt oss visa dem att skapandet av en egen verksamhet och egna projekt är möjlig!
Riksorganisationen United Soul skall:
  • Vara ett rikstäckande nätverk som gynnar den svenska urbana kulturscenen och dess aktörer.
  • Verka för att främja ungdomar i den svenska urbana kulturscenen och underlätta för aktörer inom dans och musik.
  • Hjälpa eldsjälar att starta upp och driva föreningar, som i sin tur når ut till barn och ungdomar.
  • Vara öppen och lyssna till sina lokalföreningar och dess medlemmars idéer samt förslag till utveckling.
  • Bygga på demokratiska värderingar genom att involvera sina föreningar i riksorganisationens arbete.
”Genom medlemskap i United Soul ingår du i ett nätverk bestående av nyckelpersoner och ungdomar inom den svenska urbana dans- och kulturscenen”
Bli medlem i United Soul
Om du vill nå oss för att prata om ditt projekt så kan du alltid maila till oss, så försöker svara så snabbt som möjligt!
Peace and Dance!
Kontakt
UNITED SOUL
BOX 7410
103 91 STOCKHOLM
SWEDEN