Medlemsföreningar

United Souls olika bidrag ska ge medlemsföreningarna ekonomiska resurser till sin verksamhet och sina projekt.

FÖRENINGSBIDRAG

Vi har två olika föreningsbidrag som våra medlemsföreningar är berättigade till och betalas ut med automatik om man uppfyller samtliga kriterier som medlemsförening till United Soul. Dessa bidrag utbetalas till våra medlemsföreningar. 

FÖRENINGSBIDRAG, även kallad VÄLKOMSTBIDRAG utbetalas årligen till organisationens medlemsföreningar och baseras på erhållen bidragssumma från organisationsstödet.

MEDLEMSPENG utbetalas årligen och baseras på antal medlemmar i medlemsföreningen från ansökningsåret. De medlemsföreningar som anslöt till United Soul under ansökningsperioden för organisationsbidraget är berättigade till detta bidrag. Medlen ska användas till medlemsaktiviteter under aktuella året.

KOMPETENSUTVECKLING

Vi har tagit fram tre olika bidrag utifrån medlemsföreningens verksamhet och behov. Även dessa bidrag är våra medlemsföreningar berättigade till, men här kräver vi en motprestation i form av en enklare ansökan för att kunna kvalitetssäkra vad bidraget används till.

TEMA WORKSHOPS

Föreläsningar och Workshops där man kan fördjupa sig inom olika områden inom Hip Hop Kulturen. Här kan man boka pedagoger, dansare, konstnärer, musiker, personliga tränare, naprapater och andra professionella kulturutövare som delar med sig av olika tankesätt och perspektiv för att sprida kunskap, fördjupning och bevara kulturen. Vi uppmanar våra medlemsföreningar att använda detta bidrag för att utmana och utveckla sig inom olika områden som man vanligtvis inte möter.

ÖPPNA SESSIONS – EACH ONE, TEACH ONE

Denna bidragsform har vi tagit fram för att hjälpa våra medlemsföreningar som har kurverksamhet och som kan ge ett mervärde för verksamheten.
Hip Hop bygger till stor del på eget skapande och personlig utveckling.
Detta kan man göra genom att involvera elever/medlemmar att träna tillsammans för att inspireras av varandra.
En naturlig öppen träning där det ges utrymme för eget skapande och där elever tränar och träffas utöver sina ordinarie kurser eller klasser. Bidraget kan tex gå till att göra kontinuerliga Sessions med en DJ eller arvodera en koordinator för detta.

START UP

Denna bidragsform har vi tagit fram för att hjälpa våra medlemsföreningar som vill starta kurser inom någon Streetdance stil,
men inte vet om man har tillräckligt med deltagare, kunskap eller underlag för att starta upp? Vi kan även ha en introduktionskurs och prova-på-workshop för att marknadsföra kursen eller hjälper dig att hitta rätt pedagog.
Bidraget kan tex gå till arvode för pedagogen.

PROJEKTBIDRAG

Det är organisationens största bidragsform som betalas ut till medlemsföreningar som uppvisar en tydlig beskrivning av projekt med en projektplan och budget som går i linje med organisationen riktlinjer och värdegrunder. Projektet ska vara tidsbegränsad till det året man söker, men ska även visa en långsiktig effekt på föreningens verksamhet.

Projektbidraget bedöms utav en referensgrupp: PAG som består av en representant från varje medlemsförening och godkänns sedan av organisationens styrelse. Övriga bidrag beslutas och godkänns av organisationens styrelse.

PAG – ProjektAnsökningsGruppen, är som en utbildning och har som syfte att engagera medlemmar från våra föreningar och att bli skickliga på att bedöma kvalité i ansökningar och projekt. Detta för att utveckla sina färdigheter i att skriva bra ansökningar, inspireras till nya samarbeten och utveckla nya projekt.