Medlemsbidrag

Dessa bidrag är till för att involvera och aktivera våra föreningarnas medlemmar och uppmuntra att våga söka stöd för att förverkliga sina idéer.

Snilleblixt

Detta bidrag är en mindre summa likt ”en snabb slant” som går att söka utifrån enbart en idé av den enskilde medlemmen. Det behöver inte vara en färdigutvecklad plan. Bidraget ska ligga till grund för att engagera och motivera till vidare utveckling av idén. Ett ekonomiskt stöd för en kreativ och innovativ idé som går i linje med United souls värdegrunder för jämställdhet och ungas engagemang i demokratiska frågor. Snilleblixt går att söka vid flertal tillfällen varje år. Ansökningskriterierna är lite enklare utformade och är en lärandeprocess för att utveckla medlemmens ansökningskunskaper.

Resebidrag

Bidraget ska gå till resa och/eller logi inom Sverige för nätverksbyggande mellan medlemmar i organisationens olika medlemsföreningar, projekt eller aktiviteter. Resebidrag går att söka vid flertal tillfällen varje år. Ansökningskriterierna är lite enklare utformade och är en lärandeprocess för att utveckla medlemmens ansökningskunskaper.