Skolor & Utbildningar

DANS – MUSIK – MURALMÅLNING – DOKUMENTATION – ARRANGÖRSKAP

Ett Skapande Skola projekt som presenterar Hip Hop kulturen på ett sätt som bidrar till ett kollektivt skapande och tar vara på elevernas kreativitet, styrkor och intressen. Detta gör vi genom att inspirera till att eleverna vågar uttrycka sig genom kreativitet och vågar ta plats. Därmed skapa en positiv identitet och ett minne för livet. 

Slutproduktionen blir ett arrangemang som eleverna själva skapar med guidning från United Soul, med dans, musik, foto, film och muralmålning.

Målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet och ungdomshem.

För att veta mer eller bokning kontakta oss.

Det finns många verksamheter med dansfokus ute i landet, men brist på resurser och kunskap inom Hip Hop kulturen. Här kan United Soul var att bollplank och en resurs att ta vara på för att kunna utveckla sin verksamhet. 

Genom Start Up hjälper vi utbildningar att starta upp kurser anpassade för en specifik målgrupp inom någon av Streetdansens stilar och Hip Hopens element.

Vi erbjuder även möjligheten att involvera sina elever/medlemmar och skapa et mervärde för sin verksamhet genom Öppna Sessions – En naturlig öppen träning där det ges utrymme för eget skapande och där elever tränar och träffas utöver sina ordinarie kurser eller klasser.

Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration för danslärare inom olika Streetdance dansstilar.

Riktad pedagogik, didaktik och metodik.

Få inspiration och kunskap om hur du kan lära ut olika Streetdance dansstilar för specifika åldersgrupper.

För att veta mer eller bokning kontakta oss.