Ansökan – Snilleblixt

En mindre summa ”en snabb slant” som går att söka utifrån enbart en idé. Det behöver inte vara en färdigutvecklad idé eller plan. Bidraget ska ligga till grund för att engagera och motivera till vidare utveckling av idén. Ett ekonomiskt stöd för en kreativ och innovativ idé som går i linje med United Souls värdegrunder för jämställdhet och ungas engagemang i demokratiska frågor. Detta bidrag får endast sökas av medlem i förening ansluten till United Soul.

United Soul beviljar endast 1-5 ansökningar per sökomgång. Feedback och återkoppling lämnas på samtliga ansökningar som kommer in.

Kan beviljas max 1 gång per år av den enskilda medlemmen och kan ansökas av max 5 medlemmar från samma medlemsförening.

Belopp att söka per omgång 2024: max. 5 000 kr

Utöver dessa datum för ansökningsperioderna, så behandlas inga ansökningar.

Period 1
Öppnar: 1 mars
Stänger: 10 mars
Beslut lämnas: 15 mars

Period 2
Öppnar: 1 juni
Stänger: 10 juni
Beslut lämnas: 15 juni

Period 3
Öppnar: 1 oktober
Stänger: 10 oktober
Beslut lämnas: 15 oktober

Dokumentation / Redovisning

Fota eller filma ert projekt/aktivitet. Detta bidrar till att både ni och vi har lättare att sammanställa projektet vid redovisning. Skriv en kort text om hur idén har utvecklats efter bidraget och hur ni har använt pengarna.

Redovisningen ska lämnas in max 1 månad efter avslutad aktivitet.

Om inte dokumentation genomförs och redovisning inte lämnas in i tid, kan medlem bli återbetalningsskyldiga för det belopp som ni beviljats.

Ansökningsformulär

Berätta kortfattat om din idé. Förklara VAD du vill göra, HUR du planerar att utföra idén, VART, NÄR och hur du planerar att använda bidraget. Max 1000 tecken.