Ansökan – Resebidrag

Ett bidrag för medlemmar som vill resa och nätverka, ta klass, gå på dansevents etc.
Bidraget ska gå till resa och/eller logi inom Sverige för nätverksbyggande mellan medlemmar i organisationens olika medlemsföreningar, projekt eller aktiviteter. Detta bidrag får endast sökas av medlem i förening ansluten till United Soul.

United Soul beviljar resor upp till 7 500 kr totalt per sökomgång. Feedback och återkoppling lämnas på samtliga ansökningar som kommer in.

Kan beviljas max 1 gång per år av den enskilda medlemmen och kan ansökas av max 10 medlemmar från samma medlemsförening.

Belopp att söka per omgång 2024: 200 kr – 1 500 kr

Utöver dessa datum för ansökningsperioderna, så behandlas inga ansökningar.

Period 1
Öppnar: 1 mars
Stänger: 10 mars
Beslut lämnas: 15 mars

Period 2
Öppnar: 1 juni
Stänger: 10 juni
Beslut lämnas: 15 juni

Period 3
Öppnar: 1 oktober
Stänger: 10 oktober
Beslut lämnas: 15 oktober

Redovisning

Skicka kvitto på resa/logi för ansökt belopp. Om summan på beviljat belopp överstiger beloppet på kvitto/n, behöver bidragsmottagaren återbetala mellanskillnaden. Om summan på kvitto/n överstiger beviljat belopp, står bidragsmottagaren för mellanskillnaden.

Redovisningen ska lämnas in max 1 månad efter avslutad aktivitet.

Om inte redovisning inte lämnas in i tid, kan medlem bli återbetalningsskyldiga för det belopp som ni beviljats.

Ansökningsformulär

Ange Stad och Event/aktivitet
Ange Datum för resa.
Förklara varför du vill resa just till detta event/aktivitet. Max 500 tecken.