Hur bildar jag min förening?
”Sitter du på projekt som du vill förverkliga? Vill du vara en del av ett nätverk som tillsammans jobbar för att stötta det du gör? Vill du inspirera och engagera ungdomar att vara en del av något stort?
Då hjälper vi dig!
Har du redan en förening eller vill starta en?
Vi vill stödja dig och föreningens medlemmar genom att ge dig de bästa förutsättningarna att förverkliga dina projekt och din verksamhet. Vi vill även skapa intresse och motivera till massor av kreativitet samt utveckling genom urban konst.
Vi tillhandahåller enkla mallar som underlättar i arbetet så att du enkelt kan starta en förening och arbeta med minsta möjliga pappersarbete. Vi kommer också att hjälpa dig med sökandet av bidrag och ekonomiskt stöd för dina projekt samt din verksamhet. Målet är att vi ska fungera som ett aktivt bollplank för dig och din förening i ert arbete.
Väljer du att vara en del av United Soul så kommer du även att ingå ett större nätverk som kan underlätta i arbetet du gör samt hjälpa dig att knyta värdefulla kontakter. Alla nätverkets verksamheter ska kunna ge ”ringar på vattnet”. Vi vill se en interaktion mellan lokalföreningarna! Det ska finnas möjligheter för dessa att interagera och ha utbyten exempelvis genom resor, utbildningar och workshops. På så sätt lägger vi också en grund för en bra marknadsföringsplattform som din förening kommer att kunna ta del av.
Stämmer följande in på dig? Då borde du bli en del av United Soul.
 • Du är passionerad och vill engagera dig i barn och ungdomar samt svensk urbankultur.
 • Du vill påverka och hjälpa barn och ungdomar att utvecklas genom kreativitet och föreningsliv.
 • Du har eller vill skapa en politiskt och religiöst obunden förening som verkar för ett mångkulturellt samhälle
 • Du vill ha stöd i ditt arbete både ekonomiskt och socialt för att underlätta att genomföra och utveckla dina kulturprojekt
 • Du uppskattar vikten av starkt nätverk
Jag vill vara med min förening, hur gör jag?
Första steget är att starta en förening. Har du redan en befintlig förening? Då behöver du endast uppdatera dina stadgar så att de är i enlighet med våra samt föra in att föreningen nu är en del av United Soul. Våra stadgar hittar du på vår hemsida.
Har du inte en förening? Då hjälper vi dig med uppstarten. Nedan följer en checklista på hur du ska gå till väga. Vi kan även förse dig med fler utförliga mallar som du kan använda som hjälpmedel.
Jag vill vara med min förening, hur gör jag?
 1. Bestäm syfte med föreningen och fundera på vilka kan vara intresserade av att vara med?
 2. Skriv stadgar och fastställ föreningens namn, säte (stad) och ändamål och syfte. Läs även igenom våra stadgar för att vara i enlighet det vi gör.
 3. Håll ett första årsmöte och anta stadgarna.
  Se förenklad mall för stadgar
 4. Håll ett första styrelsemöte.
  Se förenklad mall för styrelsemöte
 5. Registrera din förening hos Skatteverket (om du vill) - detta är dock ett krav för att kunna öppna ett bankkonto som kan underlätta i sökandet av bidrag till din förening
Nu är du igång!
”Genom medlemskap i United Soul ingår du i ett nätverk bestående av nyckelpersoner och ungdomar inom den svenska urbana dans- och kulturscenen”
Bli medlem i United Soul
Om du vill nå oss för att prata om ditt projekt så kan du alltid maila till oss, så försöker svara så snabbt som möjligt!
Peace and Dance!
Kontakt
UNITED SOUL
BOX 7410
103 91 STOCKHOLM
SWEDEN